Zaraza liściowa marchewki

Zaraza liściowa marchewki

Dwa patogeny grzybowe powszechnie wywołują objawy zarazy liściowej na marchwi: Cercospora carotae i Alternaria dauci. . Wszystkie te patogeny mogą wywoływać silne zarazy na liściach i ogonkach liściowych marchwi, jeśli w okresie wegetacji przedłuży się wilgotna pogoda. Całe liście oraz pędy liściowe mogą obumrzeć na mocno porażonych roślinach.

Symptomy i oznaki

Zaraza liściowa Cercospora

Plamy liściowe wywołane przez Cercospora carotae pojawiają się najpierw wzdłuż krawędzi liści, często doprowadzając do ich zwijania się. Pędy wewnątrz brzegów liści są małe, okrągłe i szare z obumarłym środkiem. W miarę wzrostu liczby i wielkości zmian, cały liść więdnie i obumiera. Grzyb atakuje młodsze liście i rośliny częściej niż starsze. Jednak na mocno zaatakowanych polach zarówno starsze jak i młodsze liście są narażone na działanie grzybów. Patogen wytwarza także zmiany chorobowe na ogonkach liściowych i łodygach. Zmiany te mogą łączyć się i wiązać łodygi, powodując obumieranie liści. Ponieważ zaraza liściowa Cercospora rozwija się gwałtownie w upalne lub wilgotne dni, prawdopodobnie pojawi się w lipcu i na początku sierpnia.

Zaraza liściowa Alternaria

Plamki na liściach Alternaria pojawiają się najpierw na obrzeżach listków, są ciemnobrązowe i mają nieregularny kształt. Zmiany powstałe na ogonkach i szypułkach liściowych są często koalescencyjne. W miarę postępu choroby całe liście mogą wyschnąć i obumrzeć, wyglądając na wypalone . Zmiany na liściach są generalnie bardziej rozpowszechnione na starszych roślinach niż na młodych. Choroba szybko rozprzestrzenia się na dojrzałej roślinie po zamknięciu rzędów. Wynika to po części ze słabej cyrkulacji powietrza między starszymi dolnymi liśćmi w okapniku oraz z zawilgocenia gęstego ulistnienia. Zainfekowane starsze liście wytwarzają wiele zarodników, które ostatecznie zarażają młodsze liście, a także mogą przedostać się do ziemi i zaatakować korzenie (zwłaszcza po urazach mechanicznych).

Cykl chorób

Zaraza zakaźna z liści marchwi przeżywa w nasionach oraz na chorych szczątkach roślin w glebie. Patogeny grzybów wytwarzają zarodniki, które unoszą się w powietrzu i rozprzestrzeniają się głównie pod wpływem wiatru. Bakteryjne czynniki chorobotwórcze rozprzestrzeniają się przede wszystkim pod wpływem deszczu napędzanego wiatrem lub wody do nawadniania. Wilgoć jest niezbędna do zakażenia wszystkich organizmów, ponieważ komórki bakteryjne i zarodniki grzybów wymagają wilgoci powierzchniowej i ciepłej temperatury do kiełkowania. Im wyższa temperatura, tym krótszy okres wilgoci niezbędny do zakażenia. Gdy temperatury są wysokie lub gdy wilgoć w postaci deszczu, rosy lub wody do nawadniania jest trwała, zagrożenie infekcją i szybkim rozprzestrzenianiem się zarazy liściowej jest wysokie.

Kontrola

Patogeny zarazy liściowej mogą przetrwać z roku na rok w zainfekowanych szczątkach roślin. Dlatego zaleca się dwu- lub trzyletnią rotację, aby umożliwić naturalny spadek populacji patogenów. Pług talerzowy lub talerzowanie jest również zalecane w celu przyspieszenia rozkładu resztek roślinnych i zmniejszenia liczby przezimujących bakterii i zarodników grzybów.

Zdecydowanie zaleca się stosowanie nasion wolnych od chorób, ponieważ wszystkie trzy patogeny mogą w nich przetrwać. Oczyszczanie nasion gorącą wodą zmniejsza bakteryjną zarazę liściową powodowaną przez Xanthomonas carotae.

Ponieważ zaraza liściowa Alternaria niszczy dojrzałe liście, ważne jest, aby zachęcać do ciągłej produkcji młodych, energicznych liści do chwytania ich przez mechaniczny kombajn. Badania wykazały, że dobrze nawożona marchew jest mniej podatna na rozwój zarazy liściowej Alternaria. Zastosowanie azotu w połowie sierpnia lub na początku września może być korzystne w stymulowaniu rozwoju liści. Alternatywną metodą aplikacji azotu jest dodanie do każdego oprysku grzybobójczego mocznika. Chociaż tylko niewielka ilość azotu aplikowanego na liście jest wchłaniana, jego nadmiar jest wypłukiwany do podłoża i pobierany przez korzenie.

Odmiany z tolerancją na zarazę liściową są dostępne w firmach nasiennych. Producenci marchwi, którzy w przeszłości mieli do czynienia z epidemią zarazy liściowej, powinni skonsultować się ze swoimi lokalnymi specjalistami w celu ustalenia, które z tolerujących ją odmian są przystosowane do ich warunków uprawy.

Wczesne stosowanie ochronnych środków grzybobójczych, począwszy od pierwszych oznak infekcji, skutecznie kontroluje zarażenie liści marchwi. Najlepszą kontrolę uzyskuje się, gdy środki grzybobójcze są aplikowane pod wysokim ciśnieniem i w wodzie wystarczającej do dotarcia do dolnych liści w gęstym baldachimie. Gdy deszczowa pogoda uniemożliwia przedostanie się maszyn rolniczych do aplikacji fungicydów, opryski z powietrza nie są zalecane, ponieważ materiał do opryskiwania słabo przenika do dolnych liści w osłonie. Ważne jest, aby uzyskać dobre pokrycie dolnych liści, ponieważ po zainfekowaniu, liście te stają się źródłem zarodników do zainfekowania zdrowych. Chociaż powszechnie zaleca się trzy do pięciu aplikacji środków grzybobójczych, dodatkowe aplikacje mogą być konieczne, gdy warunki pogodowe są korzystne dla rozwoju zarazy.

Szkodniki i choroby roślin