Fumigacja, inaczej gazowanie – jakie są jej etapy?

Fumigacja, inaczej gazowanie – jakie są jej etapy?

Fumigacja domu jest od dawna uznawana za jeden z najbardziej skutecznych sposobów na pozbycie się korników na całej powierzchni nieruchomości. Proces ten polega na odpowiednim zabezpieczeniu budynków a następnie wprowadzeniu określonego typu gazu (najczęściej fosfowodoru) w celu wyeliminowania insektów oraz niechcianych szkodników.

Etapy procesu gazowania obiektu budowlanego czyli – korniki zwalczanie w praktyce

Pierwszym etapem procesu fumigacji jest dokonanie całościowej oraz profesjonalnej analizy nieruchomości oraz dokładne uszczelnienie go folią gazoszczelną w środku oraz na zewnątrz. Koniecznym elementem jest także uszczelnienie poddasza lub dachu na zewnątrz budynku. W przypadku występowania na nieruchomości innych drewnianych elementów (np. schodów, tarasów czy wiat) dokonuje się także ich uszczelnienia. Celem jest dokładne uszczelnienie wszystkich drewnianych elementów przed rozpoczęciem kolejnych etapów prac. Dom powinien być zabezpieczony profesjonalnie wewnątrz, dodatkowo należy usunąć ze strefy gazowania całego sprzętu elektrycznego.

Właściwym etapem jest proces aplikacji gazu. Cała czynność może obejmować nie tylko poddasze (gdzie znajduje się najwięcej elementów drewnianych) ale także cały dom. Ważnym jest, aby podczas gazowania w budynku nie przebywały żadne osoby oraz zwierzęta. Po dokonanych czynnościach budynek zostaje przekazany na okres karencji, a po jego upływie dokonuje się albo kolejnego gazowania albo odpowiedniego wietrzenia obiektu oraz przeprowadzenie pomiarów końcowych.

Końcowym etapem gazowania jest impregnacja drewna materiałem owadobójczym która ma za zadanie zabezpieczenie drewna na przyszłość przed jakimikolwiek atakami ze strony szkodników.

Artykuły naszych Czytelników