Wady i zalety prostej spółki akcyjnej

Wady i zalety prostej spółki akcyjnej

Od niedawna istnieje możliwość skorzystania z prowadzenia działalności w nowej formie, tj. w ramach prostej spółki akcyjnej. Zaletą tej spółki jest niewątpliwie forma, w której można ją założyć- nastąpić to może bądź w akcie notarialnym, bądź też, przy użyciu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Ten drugi sposób, skraca znacząco czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy. Niewątpliwym atutem jest to, że zakładając prostą spółkę akcyjną, skorzystać można z całkiem nowej opcji uprzywilejowania akcjonariuszy poprzez oznaczenie akcji założycielskich, które dożywotnio wyróżniać będą osoby zakładające spółkę, np. co do liczby przypadających głosów. Co istotne, w przypadku prostej spółki akcyjnej, nie ma odgórnie nałożonych ograniczeń co do zakresu uprzywilejowania akcji założycielskich. Prosta spółka akcyjna jest także jedyną formą spółki kapitałowej, w której dopuszczalne jest wniesienie wkładu w postaci świadczenia pracy własnej i usług. Dodatkowo, obrót akcjami jest tu znacznie prostszy aniżeli w przypadku zwykłej spółki akcyjnej- do skutecznego ich przeniesienia wymagana jest jedynie forma dokumentowa. Do niewątpliwych zalet tej formy działalności zaliczyć należy także i to, że nie wymaga ona wniesienia kapitału w odgórnie określonej wysokości, jak ma to miejsce, np. w spółce z o.o. Jedyną realną wadą prostej spółki akcyjnej jest to, że nie wejdzie ona na giełdę. Forma ta powstała jako możliwie najłatwiejszy sposób prowadzenia działalności na własny rachunek, co wiąże się z jednej strony ze znacznym uproszczeniem procedur, z drugiej zaś właśnie z ograniczeniem obrotu akcjami.

Artykuły naszych Czytelników