Sprawna rekrutacja, zarządzanie a nawet ewidencja i rozliczanie czasu pracy w firmie – funkcje programu kadrowego

Sprawna rekrutacja, zarządzanie a nawet ewidencja i rozliczanie czasu pracy w firmie – funkcje programu kadrowego

Funkcje programu kadrowego są niezwykle rozbudowane. Czym się cechują? Na jakie zalety można liczyć? Dlaczego warto korzystać z takiego rozwiązania w swojej firmie?

Program księgowy

Pamiętajmy o tym, że program kadrowy pełni szereg funkcji, jakimi są:

• Zgodność z ciągle zmieniającymi się przepisami. W celu uniknięcia problemów warto upewnić się, czy system kadrowy działa na podstawie bieżących przepisów.
• Integracja z innymi programami – w firmach coraz częściej korzysta się ze specjalistycznych programów, dzięki którym przesyłanie i wyszukiwanie dokumentów jest prostsze.
• Możliwość pracy zdalnej – dzięki temu można wykonywać swoje obowiązki poza siedzibą firmy. Na bieżąco kontrolować będziemy najważniejsze kwestie.
• Zarządzanie, ewidencja i rozliczanie czasu pracy w firmie – to ważne aspekty, które wpływają na ułatwienie pracy.
• Generowanie raportów – to kolejna istotna funkcja, która pozwala tworzyć tradycyjne wydruki, wysyłać formularze w mailu lub generować pliki Excela.
• Sprawna rekrutacja – program kadrowy może znacząco wspierać nas w rekrutacji pracowników. Pozwala sprawnie zarejestrować kandydata w bazie i przeanalizować jego dokumenty aplikacyjne.
• Samoobsługa pracownicza – polega na tym, że pracownikom udostępniane są pulpity pracownicze, dzięki czemu mogą samodzielnie wypełniać łatwą dokumentację.
• Kartoteki pracowników – wpływają na dostęp do historii zatrudnienia, zaświadczeń, aneksów do umowy i innych ważnych materiałów.

Programy kadrowe dają wiele możliwości, które przekładają się na wydajną pracę.

Artykuły naszych Czytelników