Projekt deweloperski – obsługa prawna tylko przez kancelarię

Projekt deweloperski – obsługa prawna tylko przez kancelarię

Po wejściu w życie ustawy deweloperskiej przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej, które posiadają obsługa prawna projektów deweloperskich znalazły się w o wiele korzystniejszej sytuacji, niż nie korzystające z pomocy kancelarii. Inwestycje rozpoczęte przed 1 lipca 2021 roku będę mogły być dokończone według starych przepisów. Natomiast te, które firma budowlana podejmie po całkowitym wejściu w życie ustawy deweloperskiej tj. 1 lipca 2022 muszą się już odbywać na nowych zasadach. Znajomość prawa budowlanego, wszelkich niuansów prawnych leży w kompetencji kancelarii prawnej specjalizującej się w tej dziedzinie. Wykonawca realizujący projekt nie zawsze wie, jak zinterpretować określony przepis. Firma korzystająca ze stałej obsługi prawnej deweloperów prężnie działa na rynku, przyjmuje nowe zlecenia i realizuje je terminowo. Pracownicy i kierownictwo firmy nie muszą poświęcać czasu na analizowanie przepisów prawa i sprawdzania poprawności dokumentacji. Tym wszystkim zajmuje się kancelaria prawna. W razie konieczności informuje firmę budowlaną o możliwym problemie. Specjaliści od obsługi prawnej projektów deweloperskich reprezentują firmę budowlaną przed sądem jeśli zajdzie taka konieczność.

W Polsce coraz częściej firmy budowlane podejmują współpracę ze specjalistami, którzy czuwają nad projektami deweloperskimi od strony prawnej. Prawo budowlane to skomplikowana materia, którą właściwie potrafią zinterpretować wyłącznie prawnicy. Samodzielne analizowanie przepisów i sporządzanie wniosków i całej dokumentacji może doprowadzić do błędów, których korekta będzie wymagała interwencji ze strony kancelarii prawnej. Stała obsługa prawna deweloperów to klarowność procesu prac budowlanych i dokumentacji.

Artykuły naszych Czytelników